ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΜΑΗΣ 1936- ΜΑΗΣ 2016


ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΗ, 19:00
80χρόνια μετά τον Μάη του '36, οι νέοι εργαζόμενοι συζητούν:
"ανιχνεύοντας δρόμους αντίστασης στη σύγχρονη βαρβαρότητα"

Εισηγούνται:

  • Εργαζόμενη μουσικός εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Νέων εργαζομένων και Ανέργων
  • Εργαζόμενος στην γαλακτοβιομηχανία "Ροδόπη" της Ξάνθης
  • Ιδιωτική υπάλληλος στα Γιάννενα
ΚΥΡΤΙΑΚΗ 15 ΜΑΗ,11:00
Ιστορικό οδοιπορικό- " Στα βήματα της εξέγερσης και της Θυσίας"
Αφετηρία: διασταύρωση Εγνατίας και Αγιάς Σόφιας

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ