Εκδήλωση-συζήτηση για τους διωκόμενους στην Ξάνθη

Οι δύο αγωνιστές διώκονται για τα γεγονότα του Δεκέμρη στην Ξάνθη. Το "έγκλημά" τους ήταν ότι επιχείρησαν να υλοποιήσουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων για συμβολική κατάληψη της Νομαρχίας.
Το μέτωπο της καταστολής παραμένει ανοιχτό και αφορά όλο το λαό. Η ανάπτυξη κοινής δράσης ενάντια στην τρομοκρατία είναι αναγκαία. Σε αυτή την κατεύθυνση ελπίζουμε να συμβάλλει και αυτή η εκδήλωση.