ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΝΤ!

Η ΠΡΟΒΟΛΗ "ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΜΕ ΛΙΑΚΑΔΑ" ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΝΤ (7ΜΜ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)