ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΟΤΑ

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΗ 18.00
ΣΤΕΚΙ ΣΦΕΝΤΟΝΑ