ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 18.00

"Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ"