Νέα συνάντηση της ομάδας βιβλίου.
 Tην Κυριακή 7/4 στις 14:00 θα συζητήσουμε το βιβλίο του Λένιν "Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού".