Πάρυ οικονομικής ενίσυχης του camping των Αγωνιστικών Κινήσεων