Εκδήλωση των Αγωνιστικών Κινήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ στο ΑΠΘ για το κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων