Εκδήλωση - συζήτηση για τον αγώνα των εργαζομένων στην κόκα-κόλα