ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΦΕΝΤΟΝΑ"

  Ο ΣΟ ΣΑΧ, το στέκι Ετεροτοπία και το στέκι Σφεντόνα, θα δώσουν φιλικό αγώνα σκακιού την Κυριακή  1/3 στις 18:00.


Οι αγώνες θα γίνουν στον κοινωνικό συνεταιρισμό "'Αλλοστρόπος" (Χαλκιδικής 77) -έδρα του ΣΟ ΣΑΧ.

Σκοπός του φιλικού αγώνα για τους νέους μας σκακιστές είναι να διασκεδάσουμε και να εξοικειωθούμε με τις αγωνιστικές συνθήκες.
         
               Κάθε ομάδα θα συμμετέχει με 4 σκακιστές