ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΦΕΝΤΟΝΑ

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 19:30,

 οι Αγωνιστικές Κινήσεις σας προσκαλούν σε συζήτηση με θέμα

 "Νέα προγράμματα σπουδών και το Πολυνοσμοσχέδιο της κυβέρνησης"