ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6 20:00. ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ BROADWAY

Πώς αντιμετώπισαν οι καλλιτέχνες την περίοδο τις κρίσης και  του New Deal, το 29-30