ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΣΦΕΝΤΟΝΑ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 13.ΟΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΦΕΝΤΟΝΑ.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.