ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ


Πρωτοβουλία νέων εργαζομένων-ανέργων

Την Πέμπτη 20/03 στις 19:00 στο στέκι Σφεντόνα