ΕΠΑΝΑΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΛΓΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 4/2 16.00

Λόγω τεχνικών προβημάτων, η Μάχη του Αλγερίου δεν προβλήθηκε ολόκληρη. Έτσι πριν από το τσίκνισμα, δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία για να την παρακολουθήσετε.