ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν με την παρουσία τους και μας έδωσαν κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε, πιο αποφασιστικά από πριν.
Ευχαριστούμε την Πρωτοβουλία Κατοίκων Τούμπας και το στέκι Μικρόπολις για την οικονομική τους συνεισφορά.