Η Σφεντόνα στο facebook

Η σελίδα της Σφεντόνας στο facebook άλλαξε: