ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ(μ-λ), Κυριακή 30 Μάη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ(μ-λ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΗ, 11.00, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ