ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΗΘΗΚΗΣ

Έχοντας συγκεντρώσει τα πρώτα της βιβλία, η δανειστική μας βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να τη χρησιμοποιήσει (ή να την ενισχύσει).
Στην αντίστοιχη σελίδα βρίσκεται ο κατάλογος βιβλίων με τους τίτλους που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.